TILLÄGG TILL UTHYRNINGSKONTRAKT

för sommaruthyrning

 

 

 

 

· Hyrestagaren lovar att ha ett fullgott bete till hästen/hästarna, där hästen har tillgång till rent vatten, skydd för starkt solsken samt ett för hästar lämpligt stängsel. (Taggtråd är ej lämpligt!)

Om hästen blir tunn i hullet, skall annat bete finnas så man kan byte hage, så hästen får tillräckligt med mat.

· Hyrestagaren skall i god tid innan hyresperioden inträder vidtala hovslagare, så en sådan finns tillgänglig för omskoning och ev tappskor. Hästen skall skos om var sjätte vecka och detta skall skötas av hyrestagaren. I händelse av att hästen tappar en sko och hovslagare ej kan komma omedelbart, ersätts ej för dagar då hästen ej kunnat brukas pga detta.

· Om hästen ni bokat av någon anledning ej kan hyras ut (tex pga sjukdom), kan i vissa fall ersättningshäst erbjudas. Om ej ersättningshäst finnes, eller ni ej är nöjd med förslag på ersättningshäst, återbetalas bokningsavgiften. Annan ersättning lämnas ej.

· Om ni bokat häst och ångrar er, återfås ingen bokningsavgift. Bokningsavgift kan däremot överföras på annan hyrare, under förutsättning att denne godkännes av uthyraren.

· Hästen skall ha minst en vilodag per vecka.

· I övrigt gäller regler som står på uthyrningskontraktet. Läs igenom detta noga!

· · · · · · · · · ·